You have reached the website

S/Y

 

1. Neden diğer STK ortaklar ve uluslarası kahve veya "Fairtrade" girişimleri yerine Yağmur Ormanı Birliği'ni seçtiniz ve 4C girişimini izlediğiniz?

Sorumluluk sahibi çiftçilik yaklaşımımız açık ve kapsayıcıdır. Yağmur Ormanı Birliği'nin ortağıyız ve 4C kurucu üyesiyiz. Çünkü kuruluşlar olarak kahvede tarımsal kusursuzluk ve ana akım sürdürülebilirliğine yönelik aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Belirleyici olarak sürekli iyileşmeye odaklıyız. Bu, kahve sektöründe bizim isteklerimizi paylaşan diğer STK'larla ortaklıkları engellemez. Her iki kuruluş da, çiftçilerin sosyal, çevresel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmaktadır.

2. Sahada somut olarak nasıl çalışıyorsunuz ve bu girişimlerin çiftçiler için yararlı olmasını nasıl garanti ediyorsunuz?

Sahada tarım uzmanları ve ticari ortaklarımızdan oluşan ağımız çiftçilerin ve kooperatiflerin 4C kriterlerini ve yetiştirme projelerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Planımız, aynı büyüklükteki arazide daha yüksek verime, daha düşük toplam maliyete ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarına yol açan iyi tarım uygulamaları ve yenilenmiş kahve ağaçları aracılığıyla çiftçi gelirini iyileştirmeye odaklıdır. Bu yaklaşım nicelik ve niteliğin nasıl optimize edileceği konusundaki eğitimle birlikte yürütülmektedir ve doğrudan tedarik faaliyetlerimizle ayrıca desteklenmektedir. Bununla beraber biz, çiftçilerin yalnızca kısa vadede "daha fazla para kazanmasına" yardımcı olmaya değil, uzun vadede de ortak değer yaratmaya odaklanmayı amaçlamaktayız.

3. Kahve kaynağınız olan tesislerde en düşük gelir kontrol ve takip ediliyor mu? Kurallardan herhangi bir sapma durumunda yürürlükte olan yaptırımlar nelerdir?

Sorumlu yetiştiricilik yaklaşımımızın parçası olarak, 4C standartlarına uyum sağlamaya kararlıyız. 4C Davranış Kodu kahve yetiştiricileri için adil gelirleri içermektedir. Dernek güvenilir, verimli ve bağımsız bir doğrulama sistemi geliştirmiştir ve 4C birimlerinin 4C Davranış Kuralı'nın uygulandığı yerde değerlendirme yapmalarına yardımcı olmaktadır. Sapma durumunda 4C lisansı verilmez.

4. Bitki oluşturmak için GD teknolojisi veya klonlama uygulanıyor mu?

Bitki oluşturmak için GD teknolojisi veya klıonlama uygulamıyoruz. AR-GE "Tours"daki bilim insanlarımız, uygun yetiştirildiğinde üç hatta dört kat verim sağlayan çeşitlerin araştırılmasına öncülük etmektedirler. Bitkiler, çok sayıda ve hızlandırılmış bir biçimde yüksek potansiyelli fide yetiştirme yöntemi olan somatik embriyogenesis adı verilen yöntemle çoğaltılmaktadır. Normal çoğaltma tekniklerinin aksine, üretilen bitkiler, hiçbir genetik değiştirme uygulanmamış olmasına karşın daha iyi yapıda, daha eş biçimli ve daha güçlü olmaktadır. Bitkiler bunu binlerce yıldır doğal olarak yapmaktadır. Örneğin patates yeni ve özdeş bitkiler halinde büyüyen filizler üretmektedir.

5. Makineler ve parçaları nerede üretilmektedir? Gelişmekte olan ülkelerde, örneğin Asya'da, tedarik zinciri kullanıyor musunuz? Tedarik zincirinizdeki tüm fabrikalarda çalışma koşulları uluslararası standartlar çerçevesinde denetlenmekte mi?

NESCAFÉ® Dolce Gusto® makineleri Avrupa'da ve Çin'de yapılmaktadır ve üreticileri Nestlé tedarikjçi Kuralı'nı kabul etmiş olup yerel düzenlemelerle uyumludur. Bu Kural, uluslararası çerçevede tanınan sorumluluklu üretim standartlarıyla uyumlu veya bunların ötesindeki Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuz İlkeleri ile tamamlanmaktadır. Bunun ötesinde, tedarikçilerimizin %75'ten fazlası onaylı ve denetli SMETA'dır ("Sedex Member Ethical Trade Audit"). Eksik tedarikçileri 2014 itibariyle denetlemeyi planlamaktayız.

6. Bu kapsüller için neden geri dönüşümlü (alüminyum gibi) veya biyolojik olarak parçalanabilen malzeme yerine plastik kullanıyorsunuz?

Öncelikle, belirli plastik tipleri, örneğin PET içecek şişeleri, gerçek anlamda geri dönüşümlüdür. Kapsüllerimiz oluşturulurken, malzemelerin çevresel performansları uygulama biçimine dayalı olduğundan, tüm malzeme türleri dikkate alınmıştır. NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsülü, makinenin ürettiği basınçta (maksimum 15 bar) iyi performans gösterebilen yüksek kalite plastikten yapılmaktadır. Örneğin bu basınca direnç bağlamında kağıt uygun değildir. Kullandığımız teknoloji, aynı zamanda, uzun fincanların demlenmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler de dikkate alınmıştır, ancak bugün NESCAFÉ Dolce Gusto'nun şekli ve boyutu dikkate alındığında, yaşam çevrimi boyunca çevre etkisine bakılarak, uygun bulunmamıştır. Bunun ötesinde, her kapsülün gereğinden fazla paketlenmesinden kaçınıyoruz. Plastikten yapılmış olması itibariyle, kapsül, kesinlikle ışık ve oksijen geçirmemektedir ve ürün aromalarının en iyi şekilde korunmasını sağlamaktadır. Dahası, kullanılmış kapsüllerin enerji geri kazanımı, plastik kalorik değerinden yararlanılmasına ve petrol tasarrufuna da olanak tanımaktadır.

7. Neden NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsülleri bazı ülkelerde geri dönüştürülmüyor?

NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsülleri, uygun altyapı yokluğu nedeniyle, halen bazı ülkelerde geri dönüştürülmemektedir. Bunun üstesinden gelmek için, Portekiz'de bir kapsül toplama işlemi uyguladık. Kapsüllerden gelen yuvarlak plastikleri şehir mobilyası yapmak için geri dönüştürüyoruz ve kahve telvesini gübre oluşturmakta kullanıyoruz. Bu yaklaşımı yaygınlaştırmak için, diğer ülkelerde de özel olarak bu amaca yönelik olarak kendi toplama ve geri dönüştürme çözümlerimizi geliştirmeye başlamış bulunmaktayız. Ayrıca, kullanılmış kapsüllerin enerji geri kazanımı, kapsüllerden gelen yuvarlak plastikleri şehir mobilyası yapmak için geri dönüştürüyoruz ve kahve telvesini gübre oluşturmakta kullanıyoruz. Ayrıca, kullanılmış kapsüllerin geri kazanımı, plastik kalorifik değerinden yararlanılmasına ve petrol tasarrufuna da olanak tanıması nedeniyle son derece değerli bir seçenektir.