You have reached the website

Giriş geri dön

SÜREÇ NASIL İŞLETİLİYOR:
KAPSÜLLERDEN KAHVE MAKİNELERİNE

Üç NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikamız İspanya'da (Girona), İngiltere'de (Tutbury) ve Mayıs 2014'ten beri Almanya'da (Schwerin) bulunmaktadır.

Kahve, makineleri, İsviçre'de tasarımı yapıldıktan sonra, Avrupalı ortaklarımızın oluşturduğu ağ sayesinde Avrupa ve Asya'da üretilmektedir.

ZORLUKLAR

Değer zinciri boyunca sosyal ve çevresel konuları dikkate alıyoruz. Makinelerimizin ve kapsüllerimizin üretiminin her aşamasında tedarikçilerimizin sorumlu kaynak kullanımı ve üretim standartları bağlamındaki gereklilikleri karşıladıklarından emin olmak istiyoruz.

 

 

HEDEFLERİMİZ

Tüm tedarikçilerimiz için Sorumlu Kaynak Kullanımı SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) sertifikası sağlamak.

 

NE YAPIYORUZ

 • Nestlé, tedarikçilerine saygınlık ve iş dürüstlüğü, çevre sorumluluğu, emek, güvenlilik ve sağlık alanlarında gerekli standartları karşılamalarını sağlamak için Nestlé Tedarikçi Kuralı’nı geliştirmiştir. Bu Kural, belirli hammadde ve ambalaj malzemesi için Nestlé Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuz İlkeleri tarafından tamamlanmaktadır ve tedarikçilerle yapılan her türlü sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Bu kılavuz ilkeler uluslararası çerçevede tanınan sorumluluk sahibi üretim standartlarıyla uyumlu veya bunların ötesindedir.
 • Temel orijinal donanım üreticilerimiz EICC “Elektronik Endüstrisi Yurttaşlık Koalisyonu”nun - Nestlé  kurallarıyla uyumun sağlanması için Nestlé ile iş birliği yapan bir üçüncü şahıs- bir parçasıdır.
 • Kahve makinelerinin üretiminde, kendi Mühendislik ve Kalite kaynaklarımız, makinelerin kalitesiyle ilgili tutarlı bir verim sağlanması için günlük olarak çalışma yerinde bulunmaktadır.

Uzman bölümü

 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

 • Halen tedarikçilerin %95'inin, 2014 yılının kalan bölümü için bir denetim planı yürürlükte olmak üzere, Sorumlu Kaynak Kullanımı için SMETA sertifikalı olmasını sağlamış bulunmaktayız.
 • Tüm kilit ambalaj tedarikçilerimiz İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Gıda Güvenliliği bağlamında denetlenmektedir.

ZORLUKLAR

NESCAFÉ® Dolce Gusto®'da, kahve kavurma işlemi, bir kahve fincanının yaşam döngüsü sırasında oluşan sera gazı emisyonunun %2'sini üretmektedir. Üretim sırasındaki diğer çevresel etkiler su (tüm yaşam çevrimi sırasındaki su tüketiminin %0.5'i), enerji (tüm yaşam çevrimi sırasında tüketilen enerjinin %3'ü) ve atıklarla ilgilidir.

 

HEDEFLERİMİZ

Su ve enerji tüketimi, sera gazı emisyonu ve atık gibi çevresel etkileri iyileştirmek. NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikaları, Nescafé’nin ürün tonu başına enerji tüketimini %20 düşürme (2010 ve 2020 arasında) ve aynı dönem için ürün tonu başına su tüketimini %30 azaltma hedeflerine katkıda bulunacaktır. NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikaları, aynı zamanda, Nescafé’nin ürün tonu başına sera gazı emisyonlarını %35 düşürme (2015 itibariyle 2005'e göre) ve aynı dönem için araziye sıfır atık üretmehedeflerine de katkıda bulunacaktır.

 

NE YAPIYORUZ

- Nestlé Çevre Yönetimi Sistemi (NEMS) 1996'dan beri tüm şirket bünyesinde uygulanmaktadır ve NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikaları için de geçerlidir.

 
 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

 • Fabrikalarımız ISO 14001:2004 (Uluslararası çevre yönetimi standardı), ISO 9001:2008 (Uluslararası kalite yönetimi standardı), ISO 22000:2005 (Uluslararası gıda güvenliliği yönetimi standardı), ve OHSAS 18001:2007 (Uluslararası işyeri sağlık ve güvenlilik yönetimi standardı) standartları doğrultusunda sertifikalıdır.
 • Fabrika binalarımız çevre standartlarıyla uyumludur:  Girona, LEED Sertifikasyonu (Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi'nden Enerji ve Çevre Tasarımı Liderliği), Tutbury, BREEAM sertifikasyonu (BRE Çevre Ölçüm Yöntemi) elde etmiştir ve hedefimiz Schwerin için Altın LEED Sertifkasyonunu almaktır.

UZMAN BÖLÜMÜ

ZORLUKLAR

Kapsüllerimiz seçtiğiniz içeceğe göre su basıncını düzenleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, aynı zamanda, kullanılan kahvenin miktarını da optimize eden gelişmiş bir teknolojidir. Bununla birlikte, kapsüllerin, bu özellikleriyle, ilave çevre etkisi ve atık oluşturduğunun bilincindeyiz. Buna ek olarak, NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsüllerinde, kapsül üretimi ve ambalajlama toplam yaşam çevrimi sera gazı emisyonlarının %24'ünü oluşturmaktadır (Yenilenebilir olmayan enerjinin %36'sı ve kullanılan suyun %14'ü).

 

HEDEFLERİMİZ

Tasarım ve üretim iyileştirmeleri suretiyle 2010 ve 2015 arasında kapsül ve ambalaj üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını %7 düşürmek.

 

NE YAPIYORUZ

 • Kapsüllerimizin malzeme ağırlığını optimize etmek için etkin bir biçimde çalışıyoruz ve bu arada ürünlerimizin güvenliliğinin ve kalitesinin sürdürülmesini sağlıyoruz.
 • Tedarikçilerimizin iyileştirilmiş bir performans ve sorumluluk sahibi yöntemlerle yapılmış plastik malzemelerini geliştirmek için çalışıyoruz.

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Şimdilik, bu çalışmaların, çevresel performansı iyileştirme çabamızdaki genel etkisi bağlamında belirleyici sonuçlar alınmamıştır; ancak alternatif malzemeler ve teknolojiler aramayı sürdürüyoruz.

ZORLUKLAR

Kahve makinelerimiz (makine malzemeleri, üretimi ve ambalajlanması) toplam yaşam çevrimi sera gazı emisyonlarının %8'inden sorumludur (Yenilenebilir olmayan enerjinin %9'u ve kullanılan suyun %4'ü). Her bir makinenin çevresel etkideki toplam payı, büyük ölçüde, onun çalışma süresine dayalıdır.

 

HEDEFLERİMİZ

Makinelerin enerji verimliliğini artırmak, her makinenin yaşam sonunda malzeme geri dönüşümünü iyileştirmek ve bir makinenin üretimi için gerekli malzeme miktarını azaltmak suretiyle makinelerin toplam çevresel performansını iyileştirmek.

NE YAPIYORUZ

 • Üretim işlemi sırasında atıkların azaltılması için optimize edilmiş makine bileşenleri (örneğin boyalı parçalardan kaçınmak, ek montajı azaltmak)
 • Daha az parça ile makine geri dönüşümünü iyileştirmek ve sökülmelerini kolaylaştırmak. Buna, aynı zamanda, makine bileşenlerinin optimize edilmesi suretiyle de yardımcı olunmaktadır.
 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Enerji verimliliği ile ilgili ölçülmüş sonuçlarımız “enerji verimliliği” bölümünde sunulmuştur.

ZORLUKLAR

Ambalajlama ve kapsül üretimi toplam yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının %24'ünden sorumludur (Yenilenebilir olmayan enerjinin %36'sı ve kullanılan suyun %14'ü).

HEDEFLERİMİZ

Kapsül ve ambalaj üretiminden oluşan sera gazı emisyonlarını 2010 ve 2015 arasında %7 düşürmek.

 

NE YAPIYORUZ

 • Kapsüllerimiz geri dönüşümlü karton kutularda paketlenmektedir. 
 • Makine ambalajımızda, polistiren yerine, geri dönüştürülmesi mümkün yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kâğıt hamuru tepsi  kullanılmaktadır.
 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

- Şimdilik, bu çalışmaların, çevresel performansı iyileştirme çabamızdaki genel etkisi bağlamında belirleyici sonuçlar alınmamıştır; ancak alternatif malzemeler ve teknolojiler aramayı sürdürüyoruz.