You have reached the website

Giriş geri dön

YETİŞTİRİCİLİK

NESCAFÉ® Dolce Gusto® için, yaklaşık 310 km2 tarıma uygun alan sunan Brezilya, Kenya ve Etiyopya dahil olmak üzere, geniş bir yelpazedeki ülkelerden her yıl 20.000 tondan fazla kahve tedarik ediyoruz. Temel çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklarıyla, sorumlu yetiştiricilik NESCAFÉ® Dolce Gusto®'nun temel önceliğidir. Bunun sonucu olarak, Yağmur Ormanı Birliği* ile birlikte sorumlu şekilde kahve geliştirmeye ve yetiştiricilerin yüksek verim ve daha iyi kalite gerçekleştirmelerine yardımcı olarak yaşam düzeylerini iyileştirmeye odaklı bir global proje lanse ettik.

ZORLUKLAR

 • Kahve yetiştiriciliği geleneksel kahve kaynaklarının birçoğunda hala önemli bir etkinliktir ve kahve çiftliklerinde yaklaşık 25 milyon kişiye istihdam yarattığı belirtilmektedir. Bu kahve yetiştirme bölgelerinin birçoğunda "kahve", uzun bir geçmişe ve kahve yetiştiricilerinin, çiftlik çalışanlarının ve bunların ilgili topluluklarının gelir oluşumunda ve dağılımında önemli bir ağırlığa sahiptir. Tüm bunlara dayalı olarak bizler bazı fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıyayız.
 • Küçük çiftlik boyutları, eskimiş tesisler ve kahve piyasasındaki fiyat değişkenlikleri nedeniyle kahve yetiştirme bölgelerinin birçoğunda, kahve yetiştiricilerinin gelirleri çok düşüktür. Bunun ötesinde, yetersiz tarımsal teknikler veya uygun olmayan kimyasal işlem yıllık verimleri ve toplam üretimi, olası çevresel etkiyle birlikte, önemli ölçüde azaltmaktadır. Verim iyileştirmeleri, yeterlilikler ve toplam çevre performansı iyileştirmeleri aracılığıyla yetiştiricilerin gelirlerini iyileştirmek gelecekteki kahve üretiminde temel sorundur.
 

HEDEFLERİMİZ

 • 2015 itibariyle doğrudan doğruya 170.000 çiftçiden 180.000 ton çevreye duyarlı kahve tedarik etmek*
 • Çiftliklerin verimini artırmak ve kahve üretimini ekonomik olarak daha çekici kılmak için 2020 itibariyle 220 milyon fide dağıtmak*
* NESCAFÉ Planı Kamu Taahütleri
 

NE YAPIYORUZ

 • Yağmur Ormanı Birliği'nin ve ticari ortaklarımızın yardımlarıyla tarım uzmanlarımız çiftçilere doğrudan özel eğitim vermektedir. Çiftliklerini çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sorumluluk sahibi bir biçimde yönetebilmeleri için onlara yeni aletler ve teknikler ve yanı sıra destek sağlamaktayız. Eğitim etkinliklerinin ve diğer geliştirme projelerinin içeriğini belirlerken spesifik yerel gereksinimleri (örneğin gübre için toprak analizi, içilebilir suya erişim) dikkate almaya özen göstermekteyiz. Bu amaçla, Yağmur Ormanı Birliği ile birlikte NESCAFÉ® İyi Tarım Uygulamaları'nı geliştirmiş bulunmaktayız.
 • Şimdilerde, uygun koşullar sağlandığında verimi üç hatta dört katına çıkaracak yeni kahve araştırmalarına öncülük etmekteyiz.

  Halen, yerel koşullara daha iyi uyarlanan ve 2010'dan beri çiftçilere dağıtılmakta olan birçok çeşit geliştirilmiştir.

  Zaman içinde, yukarıda belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda bu yeni çeşitlerin dağıtımını daha da artıracağız ve hızlandıracağız. Tüm bunlar, daha fazla tarım alanına gereksinme olmaksızın kahve tedarikinin artan talebi karşılamasının sağlanmasına ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler, aynı zamanda, yetiştiricilerin ürün çeşitliliği gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak ve yeniden ağaçlandırmayı mümkün kılacaktır.

 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

 • Ağustos 2010'daki NESCAFÉ® Plan lansmanından bu yana 76.000 yetiştiriciye en iyi tarımsal uygulamalar çerçevesinde eğitim verilmiştir.
 • Aynı dönemde (3 yıldan kısa sürede), 30 milyondan fazla yüksek verimli bitki dağıtılmıştır.

ZORLUKLAR

 • 21. yüzyılda kahve yetiştiriciliği birçok çevre sorunu ile karşı karşıyadır. NESCAFÉ® Dolce Gusto® için, kahve çekirdeğinin üretimi ve işlenmesi kahve fincanı yaşam döngüsü sırasında oluşan toplam sera gazı emisyonunun %30'undan sorumludur ve kahve bitkilerinin yapay sulanması ürünün yaşam döngüsü sırasındaki su tüketiminin %63'ünü oluşturmaktadır. Bunun ötesinde, olası aşırı gübre kullanımı biyo-çeşitliliğin yanı sıra, su ve toprak kalitesini etkilemesi mümkündür.
 • - Kahve yetiştiriciliği, aynı zamanda, zor çalışma koşulları, ürünün mevsimselliği ve düşük gelir gibi sosyal ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.
 

HEDEFLERİMİZ

 • 2015 itibariyle, satın aldığımız kahvenin %90'dan fazlası sorumlu kaynaktan sağlanacaktır, Kahve Topluluğu Ortak Kuralı (4C) Derneği ilkeleri ile uyumlu olacaktır.
 

NE YAPIYORUZ

 • Biz, (4C), Kahve Topluluğu Ortak Kuralları Derneği kurucu üyelerinden biriyiz. Bu kurallar, +C üyeleri arasında çevresel ve sosyal sorumluluk uygulamaları teşvik etmek için oluşturuldu. 4C derneği, sorumlu yetiştiricilikle uğraşan üyelere, destek hizmetleri ekibi ve bağımsız bir doğrulama süreci dahil olmak üzere, ilave uzmanlık, araç ve destek sağlamaktadır. Bu Kural ile uyumun sürdürülmesi için, 4C üyeleri yetiştiriciliğin genel sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini sürekli olarak iyileştirmeyi ve bunun yanı sıra, kural kapsamında özetlendiği şekilde, kabul edilebilir olmayan 10 uygulamayı tamamen ortadan kaldırmaya çalışmayı ilke edinmiştir. Daha fazla bilgi için: 4c-coffeeassociation.org.
 • Tarlalarda, tarım uzmanlarımız ve ticari ortaklarımız çiftçilere yardımcı olmakta ve 4C kriterlerinin uygulanmasında iş birliği sağlamaktadır.
 • Satın alma bölümümüz, yukarıda sözü edilmiş olan kararlılık doğrultusunda her yıl satın alınan 4C onaylı kahvenin toplam miktarını artırmak için çalışmaktadır.
 

NELER GERÇEKLEŞTİRDİK

 • 2012 yılında, NESCAFÉ® Dolce Gusto® kahvelerinin %70'i, sorumluluk sahibi kaynaklardan elde edilmiştir.