You have reached the website

Giriş geri dön

TOPRAK
GİRİŞİMLERİ

Dünya çapındaki bu programı özetlemek zor olsa da, ortaklarımızla eylem planlarının nasıl uygulandığını ve yerel düzeydeki bazı kazanımlarımızın neler olduğunu göstermek adına bazı yerel girişimleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

ÖYKÜ

Brezilya dünyadaki kahvenin üçte birini üretmektedir ve bugün itibariyle dünyanın en büyük üretici ülkesidir. Mantıksal olarak ana kahve tedarikçi ülkelerimizden biridir.

Brezilya'daki kahve üretiminin bir kısmı halen 4C onaylıdır ve yetiştiriciler çiftçilik uygulamalarında ilerli düzeydedir.

Monte Santo bölgesinde (Güney Minas Gerais eyaleti), yerel ortaklarımız Coex ve Cooxupe ile birlikte özel bir program geliştirdik ve şu anda bu programı uyguluyorlar. Temel amacımız, içilebilir su ve verimli atık su arıtma üzerinde odaklanarak yetiştiricilerin çevresel uygulamalarını ve yaşam koşullarını iyileştirmek.

 

YEREL OLARAK NELER YAPIYORUZ

Sorumlu yetiştirme uygulamalarını, ekim tekniklerini ve verimliliği iyileştirmek için, küçük çiftçi gruplarına eğitim veriyoruz. 2012'den beri, özel tarım ve yetiştiricilik uzmanları tarafından 91 çiftçiye tarım ilacı kullanımı, su arıtma ve genel çiftlik yönetimi gibi konularda eğitim verildi.

Aynı zamanda, çiftçilere dağıtılmış olan ücretsiz kuponlar aracılığıyla toprak ve yaprak analizi sağlıyoruz. Bu uygulama, çiftçilere kullandıkları gübre miktarını optimize etme olanağı sağlıyor. Geçen yıl 100 civarında analiz için finansman sağlanmıştır. Amaç, girdi maliyetlerini ve kirlilik riskini azaltırken yüksek bitki verimliliği sağlıyor.

Çiftçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir girişimde, 2012'de, kahve yetiştiricilerinden kaynaklanan atık suyun arıtılması için yedi septik tankın kurulumunu finanse ettik.

 

SIRADA NE VAR

Yerel ortaklarla birlikte, daha sorumlu yetiştirme uygulamaları geliştirmeleri için Brezilyalı çiftçilere yardımcı olmak amacıyla bu programı sürdüreceğiz.

2013'te, 100'den fazla yetiştiriciyi eğiterek ve yerli kadınlara dengeli beslenmeyi öğretmeye özellikle vurgu yaparak yerel çiftçilere yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Buna ek olarak, gübrelemeyi optimize etmek için 900 yeni toprak ve yaprak analizi sunulacaktır. Aynı zamanda, kimyasal kullanımını sınırlamak için bütünleşik bir haşere yönetim sistemi uygulamayı planlıyoruz.

Bu yıl, bazı çiftçiler kaynak suyu kullandığı için, aynı zamanda, yerel su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Çiftçilere, bitkilendirme ve çit gibi yöntemlerle bu kaynakları korumaları için gerekli yatırımı ödeyeceğiz. Bunun ötesinde, çiftçilere içilebilir suya erişimde yardımcı olmak için 2013'te sekiz yeni septik tank tarafımızdan finanse edilecek ve klorlama işlemi sağlanacaktır.

ÖYKÜ

Yıllık toplam yaklaşık 50.000 ton kahve üretimi ve bu sektörde çalışan 250.000 vatandaşı ile Kenya, tarihsel olarak, büyük bir kahve üreticisidir. Bununla birlikte, Kenyalı kahve yetiştiricileri dünyadaki en fakirler (aylık gelir 12 Amerikan Dolarının altında) arasındadır. 30 yıldan uzun bir süredir Kenya kahvesinin alıcıları olarak, yetiştiricilerin kazançlarını iyileştirmek ve yanı sıra, sorumluluklu çiftçiliği benimsemelerini sağlamak için bir proje geliştirdik.

2011'in sonlarında, Nyeri şehri yakınındaki farklı kahve yetiştirme bölgelerinde bulunan 26.000'den fazla çiftçiyi ve bu bölgede 27 ıslak değirmen içeren 9 FCS'yi (Çiftçiler Kooperatifi Derneği) hedef alan üç yıllık bir projeyi uygulamak için Kahve Yönetim Hizmetleri (CMS) Ltd. ile bir ortaklık kurduk.

 

YEREL OLARAK NE YAPIYORUZ

Şu üç temel hedef çevresinde bir proje geliştirdik:

  • kaliteyi iyileştirmek ve doğrudan alımla geliri artırmak,
  • çiftçilerin çevre performansını iyileştirmek,
  • çiftçilere daha verimli ve hastalığa karşı dirençli çeşitler sağlamak.

Çiftçilere ürün verimliliği artırmakta yardımcı olmanın temel boyutu bölge için en iyi kahve çeşidini belirlemektir. Bunu yapmak için, kahve takvimi etkinlikleri doğrultusunda yönetilen 26 "demo" arazi uyguladık ve bunları çiftçilerin İyi Tarım Uygulamaları eğitiminde kullandık. Bu tanıtım, arazilerinin yönetimi için altı tam zamanlı tarım uzmanının işe alınmasını da içeriyordu.

 

371 girişimci çiftçiye eğitim sağladık ve bu çiftçiler de daha sonra bu eğitimi Kenya'daki 16,000 diğer çiftçiye aktararak, onların, örneğin, kimyasal kullanımını azaltmak, kahve kabuklarını yakmak yerine bunlardan gübre yapmak ve toprak erozyonuna karşı koruma sağlamak için güve otu ekmek gibi daha sorumluluklu tarımsal teknikler benimsemelerine yardımcı oldular. Bu girişimci çiftçiler arasında 74'ü kadındı ve bunların yetkilendirilmesi için ayrıca özel bir program geliştirildi.

Verimin artmasına ve yerel koşullara daha uygun bitki kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için, 172,000'den fazla fide üretilen dokuz ağaç-gölgesi fideliği kuruldu. Buna ek olarak, en uygun gübre kullanımını ve çiftçilerin 4C onayını almalarını sağlamak için 1250 çiftlikten 2470 toprak numunesini analiz ettik.

 
 

SIRADA NE VAR

Bu girişimleri sürdürmeyi ve "demo" arazileri çiftçilerin eğitim yerleri olarak koruyarak ve yerel koşullara daha uygun fideler ve bitkiler geliştirerek projeleri daha da genişletmeyi, yanı sıra, üretilen kahvenin kalitesini sürekli olarak izlemeye devam etmeyi planlıyoruz.

2014 için hedefimiz 4C uyumlu 28.000 kahve üreticisine sahip olmak ve dokuz fidelikten beşinin onaylanmasını sağlamak. Bu, projenin sonunda, Kenya'da Kahve Topluluğu Ortak Kuralı (4C) doğrultusunda daha fazla sayıda kahve yetiştiricisinin onaylı olmasının sağlanmasına yardımcı olacak.

ÖYKÜ

Etiyopya, tarihsel anlamda, hayvanları, o zaman bilinmeyen bir ağacın meyvelerini yedikten sonra zıplayıp oynamaya başladığında, çobanların keşfettiği ve ardından, ateşte pişirirek bugün kahve olarak bilinen demli içeceği ürettiği kahvenin doğduğu yer olarak kabul edilmektedir. Etyopya yıllık 300.000 tondan fazla üretmektedir ve mevcut en yüksek kalitede Arap kahve çekirdeği olarak kabul edilmektedir. Kahve üretimi Etyopya ihracatının kabaca dörtte birini oluşturmaktadır ve milyonlarca küçük toprak sahibi çiftçiye istihdam sağlamaktadır.

Bununla birlikte, kahvelerinin yüksek kalitesine rağmen ve iyi tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli teknik desteğe ve araçlara sınırlı erişim, koordinasyon ve izlenebilirlik eksikliği nedeniyle yerel çiftçiler ticari piyasalara entegre olamamakta ve azalan üretim ve artan borç kısır döngüsüyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Etiyopya kahvesinin en büyük Nescafé kullanıcısı olarak çiftçilerin kahve kalitesini iyileştirmenin bir yolunu bulmamız, izlenebilirlik sağlamamızın yanı sıra sorumluluk sahibi çiftçilik uygulamalarını oluşturmakta onlara yardımcı olmamız gerekiyordu.

Bill ve Melinda Gates Vakfı ile ortaklıkta, ilerlemeleri ve uluslararası standartlar için gerekli kabul edilen düzeyi karşılayabilmeleri için çiftçilerle çalışmak üzere uygulayıcı ortak olarak uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan TechnoServe Kahve Girişimi ile sözleşme imzalamamızın nedeni budur.

2009'dan beri, Güney Etiyopya'daki özel bir kahve yetiştirme bölgesinde bulunan bir küçük toprak sahibi çiftçiler topluluğu ile birlikte çalışıyoruz ve onların kahve kalitesini ve verimliliğini artırma amaçlı modern becerileri kazanmalarına ve böylece, topluluğun gelirini ve sonraki kuşakların geleceğini iyileştirmeye yardımcı oluyoruz.

 

YEREL OLARAK NE YAPIYORUZ

Bir yandan, bu zorlukları ele almak için, NESCAFÉ® Dolce Gusto® ve ortakları çiftçilere ve ilgili dernek yönetim kurullarına tarımsal uzmanlık ve kahve kalitesini ve verimini iyileştirmek için temel süreçlerde teknik sağlıyoruz.

Onlara, aynı zamanda, atık su yönetimi, toprak erozyonu, gübre yapımı, sulak alan ve gölet oluşturma ve genel çiftlik yönetimi / iş becerileri gibi konularda daha sorumlu tarım tekniklerini uyarlamaları için yardımcı oluyoruz. 2012'den beri, yaklaşık %35'i kadın olan yaklaşık 10.000 çiftçiye özel tarım ve çiftçilik uzmanları tarafından eğtim verildi.

Diğer yandan, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Kahve Girişimi'nin parçası olarak toplamda 13 çiftçi mülkiyetli ıslak değirmenin iyileştirilmesine yardım sağlamaktayız. Bunun ötesinde, TechnoServe ıslak değirmenlerinin çalıştırılmasının ve yönetiminin yanı sıra, iş geliştirme ve kooperatif yönetiminde de yakın iş birliği için teknik yardım sağlıyor.

Kaliteyi ve miktarları iyileştirmek suretiyle, bu geliştirilmiş ıslak değirmenler küçük toprak sahibi çiftilere tutarlı, yüksek kalite yıkanmış kahve sağlar, yüksek verim sayesinde gelirlerini iyileştirir. Çünkü yıkanmış kahvenin piyasası, yapısal olarak, yıkanmamış kahvenin fiyatının yaklaşık olarak %50 üzerindeki düzeylerdedir.

 

SIRADA NE VAR

Bu girişim kahve yetiştiricilerinin eğitim ve piyasa bağlantıları aracılığıyla yüksek kalitede kahve için hızlı artan ve kararlı talepten yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yerel ortaklarımızla birlikte, Etiyopya'da 20,000'den fazla çiftçiye daha sorumlu ve verimli yetiştirme uygulamaları geliştirmeleri için tarım uzmanlığı eğitimi sağlayarak çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Bu esnada, 2014 itibariyle iyileştirilmiş kalite ve miktarlarla 28 ıslak değirmen hedefliyoruz.

Amacımız bu çiftçilere katkıda bulunmaya ve onlarla yakın çalışmaya devam etmek ve böylece en iyi uygulamaları uyarlamalarını olanak tanıyarak kahve kalitesini, verimliliğini ve izlenebilirliğini sağlamaktır. İzlenebilir özellikte kaynaktan sağlanmış %100 çevreye duyarlı kahve düzeyine ulaşmaktır. Ardından, Etiyopya kaynaklarımızı sürdürülebilir bir biçimde artırma potansiyeline sahip olacağız.