You have reached the website

Giriş geri dön

Uzman bölümü

Kahvelerimizi daha sorumluluk sahibi kılmak için nasıl hareket ettiğimiz ve çevre performansımızı iyileştirmek için neler yaptığımız konusunda daha fazla bilgi sağlamak amacıyla sizin için birkaç şirket raporu derledik. Ayrıca, birlikte çalıştığımız ortaklar hakkında da daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İNDİRME BÖLÜMÜ

 

LİNKLER

NESTLÉ ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ (NEMS)

Nestlé Çevre Yönetimi Sistemi (NEMS) ISO 14001:2004 uluslararası standardı ile tam olarak uyumludur ve 1995'ten beri tüm şirket bünyesinde uygulanmaktadır. Çevre performansımızın iyileştirilmesi için tüm merkezlerimizin çevre mevzuatı ve Nestlé Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumluluğunu belirtmektdir.

NESTLÉ SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

Nestlé sorumlu kaynak kullanımının amacı bayilerin, bizimle aynı ilkeler ve değerler doğrultusunda çalışmasını sağlamaktır. Bu, tüketicilerimizin üretim başlamadan önce bileşenlerimizi ve malzemelerimizi sağlanma biçimine güven duyabilmeleri anlamına gelmektedir.

4C (4c-coffeeassociation.org)

Kahve Topluluğu Ortak Kuralı (4C) Derneği, 4C üyeleri arasında çevresel ve sosyal sorumluluklu uygulamaları teşvik etmek için oluşturulmuş bir kuraldır. 4C derneği, bir destek ekibi ve bir bağımsız onay süreci dahil olmak üzere üyelerin sorumluluklu kahve yetiştiriciliğini uygulamaları için ilave uzmanlık, araç ve destek sağlamaktadır.

YAĞMUR ORMANI BİRLİĞİ (rainforest-alliance.org)

Yağmur Ormanı Birliği, arazi kullanım uygulamalarını, iş uygulamalarını ve tüketici davranışını değiştirmek suretiyle biyo-çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir bir geçim sağlamak için çalışan uluslararası, kâr amaçsız bir sivil toplum kuruluşudur.

NESCAFÉ PLANI (nescafe.com/sustainability_en_com.axcms)

Biz Nestlé'de, uzun vadede başarılı olmak için bir bütün olarak paydaşlarımız ve toplum adına değer yaratmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Biz buna Ortak Değer Yaratma (ODY) adını veriyoruz. ODY için temel bir ön koşul olarak, yalnızca tüm geçerli yasal gerekliliklere ve Nestlé Kurumsal İş İlkeleri'ne uyum sağlamak değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelişme ilkesinin faaliyetlerimiz, markalarımız ve ürünlerimiz ile bütünleşik olmasını da sağlamak zorundayız.

ULUSLARARASI KAHVE ORGANİZASYONU (ICO) (ico.org)

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO), kahveyi ihraç ve ithal eden ülkelerin, dünya kahve sektöründe karşı karşıya olduğu zorlukları, uluslararası iş birliği aracılığıyla çözmek için bir araya gelmiş devletlerarası bir organizasyondur.

WEEE (ec.europa.eu/environment/waste/weee)

2006'dan beri tüm AB üyeleri tarafından uygulanan ve Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Donanım (WEEE) Yönergesi üretici sorumluluğuna odaklıdır ve katı atık sahası, çöp fırını gibi nihai imha işlemi tesislerine giden WEEE miktarını azaltmak için ödeme zorunluluğu getirmektedir.